Hem

Välkommen till SAGOKISTANs FÖRSKOLOR!

Sagokistan ekonomisk förening driver idag en förskola i Uppsala; Bytorgets förskola i Näs Focksta.

 Under sommaren 2023 kommer Bytorgets förskola gå över i Sagokistans förenings-tvillings regi: Lisali ekonomisk förening. Lisali består av samma medlemmar som Sagokistan och alla våra totalt fyra förskolor har ett nära samarbete. 


Vi är en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Här nedan kan du läsa mer om oss och om våra olika förskolor!

Sagokistan Ekonomisk Förening består av tre medlemmar; Linda Amaro Corpas, Linda Otterborn och Sara Viita Solid, alla utbildade förskollärare och med stark förankring i förskolans värld. Linda O verkar som rektor på Sagokistans förskola: Bytorgets Förskola. 


Sagokistan har även en förenings-tvilling: Lisali ekonomisk förening. Lisali består av samma medlemmar som Sagokistan och alla våra totalt fyra förskolor har ett nära samarbete. Under sommaren 2023 kommer Bytorgets förskola gå över till Lisalis regi och under hösten 2023 påbörjas en fusion mellan Lisali och Sagokistan.

Linda Ac verkar som rektor på Lisalis tre övriga förskolor och Sara som bitr rektor för alla fyra enheter.


Här kan du komma till Lisalis egen hemsida: www.lisali.nu


Vi tror på närhet till arbetslaget, närhet till föräldrar och närhet till barnet. Vi vill vara den lilla förskolan med det varma klimatet där trygghet, arbetsglädje, lek och lärande är en bas för stora och små. För oss är samverkan med barnens föräldrar av högsta prioritet.

Föreningens syfte är att tillsammans med personalen skapa förutsättningar för en bra barnomsorg. Föreningen har inget vinstintresse utan pengarna går direkt tillbaka till verksamheten.


Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.


Det är också viktigt för oss med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundarbete mellan enheterna. Alla anställda ska känna igen sig i hela vår verksamhet och alla föräldrar ska känna samma trygghet inför att lämna sina barn på någon av våra förskolor: Sagoskogens Förskola i Stenhagen, Röda stugans förskola i Berthåga, Småfolkets förskola i Norby och Bytorgets Förskola i Näs Focksta.


Här nedan kan ni klicka er vidare till våra respektive förskolor.BYTORGETS FÖRSKOLA

i Näs focksta

 

www.bytorgetsforskola.se


På Bytorget arbetar vi tematiskt med sagor, drama och lek som pedagogisk metod.


Här arbetar 9-10 förskollärare och barnskötare tillsammans med 46 barn indelade i åldershomogena undervisningsgrupper. I köket finns vår egen kokerska Martina som lagar all mat från grunden.


I vårt arbete tror vi på lärande i möten med olika individer. Därför använder vi oss utav levande karaktärer i vårt arbete med barnen. I leken kan vad som helst hända och vi får ofta följa med på spännande äventyr med karaktärerna från årets tema.

SAGOSKOGENS förskola

 i Stenhagen. 


www.sagoskogen.nu


Sagoskogens förskola drivs av Sagokistans tvilling Lisali ekonomisk förening. Lisali består av samma medlemmar som Sagokistan och alla våra förskolor har ett nära samarbete.


På Sagoskogens förskola arbetar vi temainriktat med sagor, drama och lek som metod. Med vår alldeles egen sagoskog på gården och naturen inpå knuten finns alla möjligheter att ge sig ut på äventyr. 


Här arbetar 5 förskollärare och barnskötare tillsammans med 25 barn indelade i åldershomogena undervisningsgrupper. I köket finns Kajsa, vår egna kokerska som lagar all mat från grunden av ekologiska råvaror.

200

SMÅFOLKETS förskola

 i NORBY. 


www.smafolket.org


Småfolkets förskola - Naturligtvis


Småfolkets förskola drivs av Sagokistans tvilling Lisali ekonomisk förening. Lisali består av samma medlemmar som Sagokistan och alla våra förskolor har ett nära samarbete.


Hos oss arbetar 5 förskollärare och barnskötare med ca 25 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.


Undervisningen bedrivs i hög utsträckning utomhus med hänsyn tagen till väder, vind och barnens personliga förutsättningar.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse.

RÖDA STUGANS FÖRSKOLA

i Berthåga.


www.rodastugan.org


Röda Stugans förskola drivs av Sagokistans tvilling Lisali ekonomisk förening. Lisali består av samma medlemmar som Sagokistan och alla våra förskolor har ett nära samarbete.


På Röda Stugans förskola arbetar 5 förskollärare och barnskötare med ca 20 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse. Därför pågår just nu ett utvecklingsprojekt kring lekresponsiv undervisning där just leken ligger till grund för hur vi planerar undervisningen och utformar våra lärmiljöer på förskolan.

Galleri